MÁSZÓKA SE HÁZIREND és SZABÁLYZAT

 

A teremben csak azok tartózkodhatnak, akik elolvasták házirendünket, aláírásukkal igazolták, hogy megértették az abban foglaltakat, és maguk számára kötelező érvényűnek tekintik. Tisztában vannak a mászás kockázataival, és saját felelősségükre sportolnak a teremben

 

A mászófalat csak az használhatja, aki hozzájárult sportolói regisztrációjához a MotiBro rendszerében, megvásárolta a belépőjegyét, érvényesíttette a bérletét.

 

Gyerekek 14 éves korig szervezett edzésen, csoportos eseményen vagy ezeken kívül, szülő/hozzátartozó felügyelete mellett tartózkodhatnak a teremben. Megkérünk minden szülőt, kísérőt, hogy kísérje figyelemmel gyermekeit és tisztelje a többi mászót azzal, hogy nem hagyja gyermekeit játszani, kiabálni a falak környékén. A szaladgáló gyerekek gyors és kiszámíthatatlan mozgása és hangoskodása megzavarhatja a mászókat és komoly balesetveszélyt jelenthet!

 

A 14. életévüket betöltött 18 év alatti gyermekek felügyelet nélkül csak szülői/gondviselői nyilatkozat alapján vehetik igénybe a mászófal szolgáltatásait.

 

A mászóterem teljes területén tilos a dohányzás, az alkohol illetve kábítószer fogyasztás. A falmester jogosult megtagadni a belépést annak a személynek, akinél fennáll a gyanúja, hogy ittas, kábító- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt áll.

 

A terem területén elhelyezett személyes holmikért felelősséget nem vállalunk.

 

Előkészületek:

 

A mászás megkezdése előtt:

 

 

Mászás közben:

 

A MÁSZÓKA SE felhívja a figyelmet, hogy az általa kínált tevékenységekben (top roping, elölmászás, boulder) való részvétel, azok szemlélése, valamint a teremben való tartózkodás veszélyeket hordoz magában.

Fennáll a sérülés vagy halál bekövetkezése:

 

Balesetet okozhat minden nem megfelelően vagy nem megfelelő odafigyeléssel alkalmazott eszköz. Saját biztonságod érdekében gondosan tájékozódj az általad használt felszerelésekről és rendszeresen ellenőrizd azok állapotát, épségét.

 

A mászóterem által biztosított felszereléseket (kötelek, beülők, fogások) rendszeresen ellenőrizzük és szükség esetén azonnal gondoskodunk azok cseréjéről. Amennyiben ennek ellenére baleset történne egy elszakadt kötél, kiszakadt fogás, vagy eltört karabiner miatt, ezért teljes felelősséggel tartozunk. Nem tartozunk felelősséggel az idegen felszerelés használata folytán előállt bármely balesetért.

 

Ha mászás során bármilyen rendellenességet, anyaghibát (pl. sérült sling, kötél vagy fogás) vagy emberi szabálytalanságot észlelsz, a saját és mások biztonsága érdekében kérünk, hogy azonnal jelezd azt a falmesternek!

 

Az eszközök nem megfelelő használatából, illetve figyelmetlenségből adódóan (pl.: kötél rosszul lett rögzítve és kiakadt, vagy a biztosító személy óvatlanul engedi le mászó társát) baleset következik be, ezt a felelősséget a mászónak és a biztosítónak egymás között kell rendezni. A biztosító személyben mindenképpen tudatosulnia kell, hogy mászó társának az élete az Ő kezében van!

 

A jelenlegi magyarországi szabályozás szerint a falmászás extrémsportnak minősül, így a társadalombiztosítás az esetleges balesetek utáni ellátást nem fedezi!

 

Nyilatkozom, hogy a mászóteremben akár edzésen, akár egyéni mászáson való részvételemet semmiféle egészségügyi probléma nem gátolja.

 

Aláírásommal igazolom, hogy figyelmesen elolvastam a MÁSZÓKA SE házirendjét és szabályzatát, és tisztában vagyok a biztonsági előírásokkal. Tudomásul vettem, hogy sportmászó tevékenységemet saját felelősségre végzem.

 

MÁSZÓKA SE

 

Szombathely,…………………………………